Our Services

Welcome

Nulla egestas ante sit amet tincidunt bibendum. Duis id aliquet tellus, ut iaculis orci. Suspendisse efficitur ornare neque, rhoncus viverra dui semper in. Ut nec gravida enim. Maecenas viverra elit id nulla euismod tempus. Proin hendrerit nibh mauris, eget mollis ex elementum vel. Sed facilisis scelerisque viverra.

Rapid city transfer

We will bring you quickly and comfortably to anywhere in your city

Booking a hotel

If you need a comfortable hotel, our operators will book it for you, and take a taxi to the address

Airport transfer

We will bring you quickly and comfortably to anywhere in your city

Baggage transport

If you need a comfortable hotel, our operators will book it for you, and take a taxi to the address

See our

Tariffs

Standart

Standart

$2 /km
  • Standard sedan for a drive around the city at your service
Business

Business

$2,7 /km
  • Standard sedan for a drive around the city at your service
VIP

VIP

$5 /km
  • Standard sedan for a drive around the city at your service.
Bus-minivan

Bus-minivan

$4.5 /km
  • Standard sedan for a drive around the city at your service
[like_sc_separator]

Happy Client's

Testimonials

„Polecam JMK Krzysztof Fudała jako profesjonalnego, w pełni kompetentnego i co najważniejsze – godnego zaufania partnera.”

Oracle Poland

„Podczas realizacji projektu agencja wykazała się sprawnym działaniem, elastycznością oraz profesjonalizmem.”

Arrow ECS

„Polecam JMK Krzysztof Fudała, jako agencję zdolną do stworzenia i przeprowadzenia intensywnych i ekstremalnych projektów na najwyższym poziomie.”

Asseco Poland

„JMK Krzysztof Fudała to profesjonalny partner, który szybko reaguje na potrzeby odbiorcy.”

Volvo

„Pragnę polecić usługi JMK Krzysztof Fudała, ponieważ jest agencją wiarygodną i profesjonalną.”

Łódzki Ośrodek Geodezji

„Podczas realizacji projektu agencja wykazała się sprawnym działaniem, elastycznością oraz profesjonalizmem.”

Moratex