POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Krzysztof Fudała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź.

Administrator chroni dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Podstawy, cele i czas przetwarzania danych osobowych

JMK Krzysztof Fudała jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia usług, staje się z mocy prawa ich administratorem.

 

Administrator przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przez niego wydarzeniach (w tym w szczególności w zakresie planowania eventów i korzystania w tym zakresie z dedykowanego oprogramowania), aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla niego usługi, na podstawie zgód wyrażonych przez te osoby.

JMK Krzysztof Fudała jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia usług, staje się z mocy prawa ich administratorem.

 

Administrator przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przez niego wydarzeniach (w tym w szczególności w zakresie planowania eventów i korzystania w tym zakresie z dedykowanego oprogramowania), aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla niego usługi, na podstawie zgód wyrażonych przez te osoby.

3. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Polityka prywatności,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od Administratora informacji o charakterze marketingowym.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres: kfudala@jmk.pl. Ponadto osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Ograniczenie udostępniania informacji

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że:

 • dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane są przetwarzane,
 • wynika to wprost z charakteru zleconej usługi,
 • wynika to z żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona usługa. W takich przypadkach Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

5. Informacja dotycząca plików cookies

Niniejszy portal przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu – Krzysztof Fudała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach niniejszego portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

W ramach niniejszego portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Operator niniejszego portalu informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu może korzystać z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator niniejszego portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

6. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem kfudala@jmk.pl

7. Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Administrator może od czasu do czasu, wedle własnego uznania, aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli zostaną wprowadzone zmiany do Polityki prywatności, zmieniona Polityka prywatności zostanie opublikowana na stronie www.jmk.pl.

Ostatnie zmiany: listopad 2018 r.